Hallo Vlaamse (en andere) vrienden,
Dit is een webstek van een uitgeweken Vlaming.
Deze webstek werd gemaakt ten behoeve van Vlamingen in het buitenland (en ook thuis natuurlijk) en voor buitenlanders die Vlaanderen beter willen leren kennen.
Op onze stek zult u kunnen beelden zien uit Vlaanderen, nieuwtjes lezen, discussies voeren op een forum, historische Vlaamse feiten en figuren leren kennen en nog meer.
Mogen wij u alvast vragen een berichtje na te laten in ons gastenboek?
Verder willen wij u er ook op wijzen dat deze stek volledig los staat van alle partijpolitiek, wat niet wegneemt dat deze stek 'politiek niet correct' ingesteld is.
Hier worden immers de feiten verteld zoals ze zijn, mensen die daar niet kunnen mee leven surfen best van deze bladzijden weg.
Veel surfplezier,
De webgroep.

Hello, Flemish (and other) friends,
This is a website by an emigrated Fleming.
The site was made for the benefit of Flemings abroad (and of course also at home) and for foreigners who want to get to know Flanders better.
On the site you will be able to see pictures from Flanders, read the latest Flemish news, discuss Flemish matters on a forum, learn about Flemish historical facts and people and more.
May we ask you to leave a message in our guestbook?
We also want to point out that the site has no party political ties whatsoever, which does not alter the fact that this site is 'politically incorrect' inclined.
On our site things are said the way they are, people who have a problem with that would be better off surfing away from our pages.
Have fun surfing our pages,
The webteam.

Nederlands   English 
Bezoekers - Visitors
AmazingCounters.com