Vanaf deze pagina kunt U verder klikken naar de andere bladzijden van deze webplaats.
De keuzemogelijkheden zijn bovenaan aangegeven, U kunt van daaruit een boodschap nalaten in ons gastenboek, of Uw mening uiten op onze blog.
Verder kunt U ook onze blog gaan lezen of de verwijzingen bekijken die wij hebben naar gelijkgezinde webstekken.

U kunt ook een diavoorstelling met zichten uit Vlaanderen bekijken.
Hebt U vragen, opmerkingen of suggesties? Klik dan op de "Contact" verbinding om ons dit door te sturen.

Via deze verbinding kunt U ons ook vragen om Uw eigen stek in onze verwijzingen opgenomen te zien.
Wij zijn steeds bereid om te verwijzen naar webplaatsen van een gelijke strekking.
Wanneer we Uw bericht krijgen gaan we op Uw stek kijken, na goedkeuring plaatsen we uw verwijzing, enkel vragen wij als tegenprestatie dat U onze stek ook bij Uw verwijzingen opneemt.

Wees ook niet verwonderd wanneer U ziet dat er verwezen wordt naar de webplaatsen van politieke partijen: zoals in het openingsblad beschreven is onze stek niet partijpolitiek gebonden, wat echter niet wegneemt dat om het even welke politieke partij die onze zaak gunstig gezind is een verwijzing naar hun partijstek mag plaatsen.

Ook kunt U zelf meewerken aan de uitbouw van onze stek, door bijvoorbeeld zelf artikelen in te sturen.
Daarover vindt U meer op onze commentaarpagina.

Dit is uiteraard pas een begin, er zal nog veel aan onze stek veranderen.
Daarom vragen wij U om Uw commentaren zoveel mogelijk te laten komen. Alle opbouwende kritiek zal met dank aanvaard worden.

Nog veel surfplezier,
De webgroep.